Typiskt Flexator

Oavsett om du ska bygga skolor, kontor, boenden eller arbetsbodar har Flexator en lösning som oftast fungerar perfekt för ditt behov. Vi kallar den för den moderna bygglösningen. Den är trygg och kostnadseffektiv, men också flexibel. Du tar alla viktiga beslut. Vi sköter det krångliga. Det kallar vi för klokt, modernt och flexibelt.

Se filmen om typhus

Nyheter

Flexatorlokaler i SVT

Nu har elever och personal på Alstermoskolan fått tillgång till sina nya Flexatorlokaler. Det verkar som att vi överträffade rektorns förväntningar.

Bättre upphandlingar med ny film

Byggherrar får ofta betala för ritningar till förfrågningsunderlag som fördyrar byggprojekts totalkostnad, den slutsatsen har byggbolaget Flexator dragit.

Referenser

Flexator AB Solbergavägen, 570 23 Anneberg Tel: 0380-55 07 00 Fax: 0380-55 06 07 info@flexator.se
Barncancerfonden