Jobba hos oss

Flexator AB ingår i Nordic Modular Group som ägs av Nalka Invest AB. Flexator AB är sedan år 1956 en av Sveriges marknadsledande tillverkare av modulbyggda verksamhetslokaler. Skolor, förskolor, kontor, hotell, vård- och gruppboende är en del av produktutbudet.  

VVS- projektör

I rollen som VVS-projektör ingår konstruktionsarbete och projektering av Ventilationssystem och VS-installationer i Revit. Du kommer att medverka i tidiga skeden med kalkylering av anbud för totalentreprenader. I det löpande arbetet ingår även avrop av projektköpt material samt att bistå produktionsenheten och montageplatserna med teknisk support.

Tjänsten ingår i teknikavdelningen inom teknikområdet VVS, gruppen består av ca 5 personer som jobbar tillsammans.

Är du intresserad?
Tjänsten kommer att tillsättas omgående, så tveka inte att skicka din intresseanmälan märkt “VVS-projektör” till klas.scherden@flexator.se. Frågor besvaras av Klas Scherden 0380-55 07 12

Om jobbet
Region: Småland
Ort: Anneberg
Arbetstid/Varaktighet: Heltid/tillsvidare
Personalansvar: Nej
Kontaktpersoner: Klas Scherden 0380-55 07 12


 

Industridoktorand - Utveckling av plattformar för industriellt byggande av verksamhetslokaler

Flexator är ett industriföretag som bygger skolor, kontor, boenden och bodar. Verksamheten vänder sig till professionella kunder som kommuner och företag. Flexators strategi är att ta den traditionella byggprocessen och anpassa den till ett industriellt flöde. Med detta arbetssätt uppnår man en bättre slutprodukt som gagnar kunderna då man har hela flödet under kontroll. Flexator har producerat byggnader med modulteknik i över ett halvt sekel. Genom att erbjuda färdiga lösningar där projekteringskostnaderna hålls på en låg nivå, samtidigt som tillverkning kan ske på ett standardiserat och effektivt sätt, kan kostnadsbesparingar uppnås och ökat värde för kunden erbjudas. 

Ett viktigt fundament i affärsmodellen är Flexators Tekniska Plattform (FTP). FTP är i grunden uppbyggd av s.k. standardblad som beskriver hur olika tekniska lösningar ska utformas och tillverkas på ett, för Flexator, standardiserat sätt. Lösningarna är validerade och tillverkningen definierad vilket gör att företaget har en lösning som man vet fungerar både i slutprodukten och i produktionen vilket sparar både tid och pengar. Inom företaget pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla plattformen men företaget upplever att det saknas strategier, metoder och verktyg för att ta ett större kliv och fullt ut uppnå de effekter som eftersträvas. 

Arbetsbeskrivning
Det preliminära målet för doktorandprojektet är att utveckla en metod tillsammans med praktiska tillämpningar i Flexators verksamhet för utformning av plattformar för industriellt byggande av verksamhetslokaler. Utgångspunkten är att den tekniska plattformen används för att skapa lösningar som utgår från kundens önskemål vad gäller funktion där även aspekter som berör marknad, projektering inköp och produktion beaktas. 

Arbetet kommer att innefatta kartläggning av metoder utifrån teori och tillämpning inom industriellt byggande och andra domäner. På detta följer gapanalys och behovsidentifiering som styr utformningen av en metod för utformning av plattformar för industriellt byggande av verksamhetslokaler. Metoden appliceras på lämpliga delsystem, utvärderas och förfinas under projektets gång. 

Som doktorand ska du främst ska ägna dig åt din forskarutbildning. I begränsad omfattning ges du även möjlighet att arbeta med utbildning, andra projekt inom företaget, eller administration. Sådant arbete ska inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. 

Ämne och placering
Ämne för antagning: Maskinkonstruktion vid Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) 

Placeringsort: Doktoranden delar sin arbetstid mellan Flexator i Anneberg och lärosätet 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Utöver denna miniminivå gäller särskilda förkunskapskrav för ämnet, vilka vid JTH motsvarar fordringar för magisterexamen, masterexamen eller civilingenjörsexamen med anknytning till aktuellt ämne. 

Övriga bedömningsgrunder
Du är civilingenjör/master byggnadsteknik, maskinteknik, produktutveckling, industriell produktion eller motsvarande. Du har tidigare kunskap inom byggnadsteknik, husbyggnation och/eller installationsteknik. 

Meriterande är praktisk erfarenhet inom husbyggnation samt kunskaper inom industriellt byggande, lean produktion och/eller produktplattformar. 

Vi söker dig som är driven, nyfiken och analytisk till din natur. Du har en förmåga att konkretisera visioner och idéer i praktiskt genomförbara arbetssätt och metoder. Du är systematisk i ditt arbetssätt och stimuleras av att samarbeta så väl som att ta stort eget ansvar och driva arbetsuppgifter i mål. 

Goda språkkunskaper i svenska och/eller engelska. 

Villkor
Anställning: Flexator
Anställningsform: Tillsvidareanställning som industridoktorand
Lönesättning: Individuell lönesättning
Kollektivavtal: Tillämpas 

Information
Start önskas from 1 september 2017, eller enligt överenskommelse.

Ansök här: https://ju.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:137072/, senast 2017-08-06. 

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och styrkt meritförteckning. Ansökningarna kommer hanteras löpande varpå tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag. 

Kontaktpersoner
Kristina Säfsten, Tekniska högskolan i Jönköping, Programdirektör ProWOOD, 036-10 16 39 kristina.säfsten@ju.se
Åsa Rydell Blom, Linnéuniversitetet, prefekt Institutionen för Skog och Träteknik, 0470-70 81 26 asa.blom@lnu.se
Ola Adolfsson, vd Flexator, 0380-55 07 13, ola.adolfsson@flexator.se 


 

Projektledare VS

Vi söker nu en projektledare Värme och Sanitet som huvudsakligen kommer att tekniskt leda och samordna Värme, Sanitets- och ventilationsarbeten ute på Flexators montageplatser. Detta är en funktion som verkar genom Flexators produktions- och montageprocess samt eftermarknadsarbeten.

Som Projektledare VS är du en viktig funktion på bolaget. Du är ansiktet utåt på Flexators montageplatser och har ett brett kontaktnät. I rollen har du givetvis stöd av den stora tekniska kompetensen som finns samlat i bolaget.

I tjänsten ingår att resa över Flexators verksamhetsområde samt att vara på plats på vårt huvudkontor i Anneberg.

Ditt mål är att förutom att operativt leda och samordna Flexators arbeten även arbeta med förbättringsåtgärder i produktions- och montageprocessen.

Du bör:

  • Ha en eftergymnasial utbildning, t.ex. Ingenjörsutbildning, IUC-utbildning inom VS och Vent
  • Ha bygg- och entreprenaderfarenhet med kunskapsbas inom VS
  • Ha god förmåga att skapa och vårda relationer
  • Ha grundläggande kunskap om byggprocessen med tillämpning av plan- och bygglagen, normer, regler, myndighetskrav, entreprenadjuridik, arbetsmiljöregler och liknande
  • Ha kunskap inom beräkning/dimensionering av värme och sanitetssystem samt god materialkännedom


Är du intresserad?

Tjänsten som projektledare vs ska tillsättas omgående, vi önskar därmed din ansökan snarast. Ansökan eller eventuella frågor skickas till Klas Scherdén 0380-55 07 12 klas.scherden@flexator.se 

Om jobbet
Region: Nässjö i Jönköpings län
Ort: Anneberg
Arbetstid/Varaktighet: Heltid/tillsvidare
Personalansvar: Nej
Kontaktpersoner: Klas Scherdén 0380-55 07 12 klas.scherden@flexator.se  Projekteringssamordnare/Byggprojektör

 

Tillträdande Projekteringssamordnare/byggprojektör kommer arbeta på bolagets teknikavdelning inom teknikområde bygg, en grupp bestående av 5 personer.
Tjänsten består dels i att projektera fram byggritningar för tillverkning i fabrik samt underlag för montageplats, ett arbete som utförs i 3D-CAD och BIM.

I tjänsten ingår även att samordna projekteringsarbetets samtliga teknikområden Bygg, El och VVS, för att säkerställa projektets tidplan och kravställningar. Detta sker i nära samarbete med Projektchefen i projektet. 

I rollen ingår även att arbeta fram underlag för inköp, bistå produktionsenheten och montageplatserna med teknisk support samt delta i utvecklingsarbete.

För tjänsten krävs goda kunskaper inom byggteknik och entreprenadverksamhet. Erfarenhet av samt intresse för industriellt byggande är meriterande. Vi ser gärna att du har en utbildning som Byggnadsingenjör. Som person är du strukturerad och operativ med en förmåga att förvandla plan till verklighet.

 

Är du intresserad?
Tjänsten som byggprojektör ska tillsättas omgående, vi önskar därmed din ansökan snarast. Ansökan eller eventuella frågor skickas till Klas Scherdén 0380-55 07 12 klas.scherden@flexator.se 

Om jobbet
Region: Nässjö i Jönköpings län
Ort: Anneberg
Arbetstid/Varaktighet: Heltid/tillsvidare
Personalansvar: Nej
Kontaktpersoner: Klas Scherdén 0380-55 07 12 klas.scherden@flexator.se  


 

Lämna intresseanmälan

Du kan också skicka in en spontanansökan till jobb@flexator.se angående någon annan tjänst på bolaget.
Vi spara din ansökan i 6 månader utifall behovet av någon tjänst skulle dyka upp.

Vänligen skriv tydligt vilken typ av tjänst du söker.