Förskola Gusum

Förskola Anneberg, denna gång byggd i Gusum i Valdemarsviks kommun

I detta fall skulle en närliggande förskola rivas och ersättas med en ny. Då blev den snabba byggprocessen en avgörande faktor i upphandlingen.

 • Beställare: Valdemarsviks kommun
  Byggår: 2014
  Byggnadstyp: Förskola
  BYA: 532 kvm
  BTA: 532 kvm
  Antal avdelningar: 3 st
  Barn per avd: 20 st
  Kök: Ja
  Personalrum: Ja
  Fasad: Trä
  Ventilation: FTX
  ID-nr: Ba-3212
  • Byggnadstyp
  • Förskola