Förskola Håbo

I en samverkandsentreprenad med Håbo kommun har vi uppfört denna förskola med sex avdelningar i två plan

Byggnaden är förberedd för ytterligare två avdelningar. 
För att komma snabbt fram i processen utgick vi från förskola Anneberg och började jobba om den utefter kundens kravspecifikation. Resultat blev en spännande förskola i två plan.

 • Beställare: Håbo kommun
  Byggår: 2015
  Byggnadstyp: Förskola
  BYA: 955 kvm
  BTA: 1457 kvm
  Antal avdelningar: 6 st
  Barn per avd: 20 st
  Kök: Ja
  Personalrum: Ja
  Fasad: Cementfiberskivor
  Ventilation: FTX
  ID-nr: Ba-3293
  • Byggnadstyp
  • Förskola