Förskola Nya Varvet

Nya varvet är en stadsdel i Göteborg som ligger söder om Göta älvsbron. Här fick vi förmånen att bygga en femavdelnings förskola till Källfelts Byggnads AB

Förskolan är förberedd för en sjätte avdelning som kan tas i bruk vid behov. Fram tills dess används avdelningen som ett gemensamt rörelserum. 
Planlösningen är hämtad från modellen förskola Anneberg som du kan läsa mer om här. 

 • Beställare: Källfelts Byggnads AB
  Byggår: 2014
  Byggnadstyp: Förskola
  BYA: 972 kvm
  BTA: 972 kvm
  Antal avdelningar: 5 st
  Barn per avd: 20 st
  Kök: Ja
  Personalrum: Ja
  Fasad: Trä
  Ventilation: FTX
  ID-nr: Ba-3273
  • Byggnadstyp
  • Förskola