Förskola Sexdrega

I två omgångar har vi byggt denna förskola till Svenljunga kommun. Man började med två avdelningar för att under 2014 bygga till med ytterligare två avdelningar

Förskolan är i grunden förskola Anneberg som är vår mest sålda förskola.

 • Beställare: Svenljunga kommun
  Byggår: 2014
  Byggnadstyp: Förskola
  BYA: 367  kvm
  BTA:  367 kvm
  Antal avdelningar: 2 st
  Barn per avd: 20 st
  Kök: Ja
  Personalrum: Ja
  Fasad: Trä
  Ventilation: FTX
  ID-nr: Ba-3265
  • Byggnadstyp
  • Förskola