Lerumsboden BO2

  • Lerumsboden BO2

    Lerumsboden BO4 kan kombineras med BO2 för att skapa en trerumslägenhet. Tillsammans med BO2 och BO3 skapas en femrumslägenhet.

    Fakta

    Teknisk beskrivning kommer snart