Lerumsboden BO3

  • Lerumsboden BO3

    Lerumsboden BO3 kopplas ihop med försörjningsboden för att skapa en trerumslägenhet när en mindre familj behöver tillfällig bostad.

    Fakta

    Teknisk beskrivning kommer snart