Legotillverkning

Vi bygger för dem som bygger

Arbetsbodar

Arbetsbodarna bygger vi för att andra ska kunna bygga. De är en vanlig syn på byggarbetsplatser och andra nyetableringar där människor är i behov av bra omklädningsrum, lunchrum, toaletter, kontor och andra faciliteter.

Bodarna levereras enligt den standard du önskar. De kan stå enskilt, staplas, dockas och användas till allt från småprojekt till stora komplex med ett obegränsat antal användare. Bodarna finns i olika utföranden, som kontor, matsal, konferensrum och omklädningsrum vilka kan kombineras efter egna behov för att skapa en komplett flyttbar arbetsplats.

Modulsystem

Våra produkter och vår produktionsmetod är ett slagkraftigt alternativ för alla typer av temporära byggnader, oavsett om det rör sig om kontor, skolor, dagis eller gruppboenden.

Att dessa byggnader uppfyller alla krav och normer som platsbyggda byggnader gör, och dessutom är flyttbara, gör att de dessutom har ett bestående andrahandsvärde. Byggnaderna kan alltid flyttas och uppföras igen, allt eftersom behoven skiftar.

Stavdal, Cramo och Temporent är några företag vi har nära samarbeten med. Du är också välkommen att kontakta oss för mer information.