Boende

Tak över huvudet och mer därtill

Flexator har tagit fram ett antal olika boendeprodukter som kan användas för att lösa olika typer av boendebehov. Det kan vara allt från det enkla studentboendet till det mer avancerade gruppboendet eller äldreboendet. 

Genom att utgå från våra typhus kan man snabbt få fram t.ex. investeringskalkyler, samt att man diskuterar detaljer och leveranstider redan vid första mötet.

Läs mer om våra boendelösningar genom att använda menyn till vänster. Du är också välkommen att kontakta oss för mer information.