Grönhaga Äldreboende

Hållbart och hälsofrämjande

Konceptet Grönhaga är framtaget genom ett samarbete mellan Flexator och White Arkitekter. Det övergripande målet är att skapa en hållbar och hälsofrämjande byggnad. En byggnad med lågt klimatavtryck. En byggnad som ser till de boendes, personalens och anhörigas perspektiv. En boendemiljö som är hemlik, där man känner trygghet, frihet och glädje. En variationsrik miljö med möjlighet till integritet och stillhet såväl som interaktion och stimulans. En miljö som lockar till sociala kontakter såväl som fysisk aktivitet. En trivsam och säker arbetsmiljö där man kan utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. En miljö som lockar anhöriga i olika åldrar till besök. Det är också viktigt att byggnaden ger möjlighet till interaktion med lokalsamhället.

  • Administrativa lokaler
  • Läkemedelsrum
  • Total bruksarea/boende
  • Tillagnings- eller mottagningskök
  • Vardagsrum, matplats och kök i gemensam yta
  • Samlingslokal
  • Avdelningar
  • Antal Lägenheter
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Boarea per lägenhet
  • Kök
  • Kök i gemensam yta
  • Kök i lägenhet
  • Tvättstuga
  • Omklädningsrum
  • Vilrum
  • Personalrum
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • Ja
  • Ja
  • 78 m²
  • Valbart
  • Ja
  • Ja
  • 6
  • 60
  • 3
  • 1822 m²
  • 5304 m²
  • 4680 m²
  • 33,6 m²
  • Valbart
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Entrérum
  • Trä
  • Boende
 • Typplan

  Typplanet består av två boenheter med 10 lägenheter i varje och mittdelen som vi kallar “Kärnan”.  Boenheterna är lika på alla våningsplan. Kärnan har olika program på de olika våningsplanen.  Ytsammanställningen nedan utgår från alternativet med tillagningskök.

 • Enhet

  Det finns två enheter per våningsplan. Dessa kopplas samman via “Kärnan”. Man når enhetena genom det centrala trapphuset och har en god överblickbarhet därifrån. Enheterna är i normalfallet öppna så att man kan röra sig fritt emellan men de kan stängas till och fungera självständigt om behov uppstår. Korridorerna har nischer vid lägenhetsdörrarna där man med färgsättning kan bidra till igenkänning och orienterbarhet. I korridorändarna finns utrymningstrappa och en glasveranda med fina utblickar, en destination att ta sig till på egen hand eller tillsammans med anhöriga.

  De boende delar gemensamma utrymmen i form av kök, matplats och vardagsrum. Köket kan användas av boende och personal tillsammans men kan stängas till med hjälp av skjutdörrar nattetid. Matplatsen är rymlig och har god möblerbarhet. Vägg och förråd avgränsar matplats resp vardagsrum mot korridoren och bidrar till ökad rumslighet och hemkänsla. De gemensamma utrymmena på avdelningen vetter mot olika väderstreck och utsikt. Alla avdelningar har en egen balkong/uteplats och dessutom en rymlig balkong i hörnet som delas av de två enheterna. Varje enhet har egna stödfunktioner såsom sköljrum, förråd och städ. En centralt placerad välutrustad, tvättstuga delas av enheterna.

  På våning 2 och 3 finns ett sk Flexrum placerat mellan avdelningarna. Detta rum kan inredas/utrustas utifrån verksamhatens behov. Gym, behandlingsrum för fotvård eller massage eller ett litet SPA kan vara exempel på detta.

  Det finns också möjlighet att bygga in balkongen i hörnet att användas som gemensamt rum mellan enheterna eller för personaländamål. Då kan man skapa balkonger för varje enhet kopplade till matplatsen.

 • Kärna

   

  Kärnan ligger centralt placerad och innehåller entré och vertikalkommunikation och har olika program på de olika våningsplanen.

  Den generösa balkongen markerar entrén och fungerar som ett skärmtak. Man gör entré via ett generöst vindfång, där det även finns plats att sitta och vänta på taxi/färdtjänst. Man kommer vidare in i byggnaden via ett entrérum som kan möbleras utifrån önskemål och platsens förutsättningar. Här kan man också ordna en liten lucka mot tillagningsköket för tex avhämtning av mat eller servering av kaffe. Som en förlängning av entrémiljön finns “biblioteket” och “uterummet” som också är den neutrala passagen ut i trädgården. Biblioteket kan ha ett litet pentry och kanske en artificiell eldstad. Rullstolsförråd och RWC ligger i nära anslutning till entrén.

  Trappa och hissar är väl synliga från entrén och leder vidare upp i byggnaden. Byggnaden har två hissar varav en stor som rymmer 15 stående personer eller 4 rullstolar samt en mindre hiss  som framför allt används för leveranser, men som  också avlastar den stora hissen vid behov av  många persontransporter. Alternativ 1 har ett tillagningskök. Inlastning och avfallshantering sker separerat från besöksentrén.

  Om det är mottagningskök istället för tillagningskök kan ytorna disponeras annorlunda och det finns möjlighet att öka de gemensamma verksamhetsytorna alternativt ge plats för någon annan verksamhet som tex café eller frisör.

 • Typrum

  Vi har tagit fram typrum för verksamhetsytor som utgör viktiga stödfunktioner.

  Sköljrum

  Varje enhet har ett kombinerat sköljrum. Det är även tänkt att fungera för mellanlagring av avfall.  Det finns en ren och oren rostfri bänkyta på vardera sidan om spoldesinfektorn.

  Läkemedelsrum

  Varje enhet har ett kombinerat sköljrum. Det är även tänkt att fungera för mellanlagring av avfall.  Det finns en ren och oren rostfri bänkyta på vardera sidan om spoldesinfektorn.

  Tvätt

  Det finns en centralt placerad, välutrustad tvättstuga på varje våningsplan som delas av två enheter. Denna kan användas av personal men även tillsammans med de boende.

  Kök

  Varje enhet har ett eget kök. Detta kan utformas och utrustas enligt verksamhetens önskemål och vara mer eller mindre öppet för de boende att nyttja. Illustrerat exempel har en öppenhet som bjuder in till aktivitet och samspel men kan samtidigt stängas till med hjälp av en låg skjutdörr vid behov.

 • Lägenhet

   

  Lägenheten är den mest privata miljön. Den nås via en rymlig dörr i en nisch i korridoren.  Det ska vara lätt att hitta sin egen dörr. Lägenheten har extra god förvaring i hall och badrum.  Ett litet pentry ligger i rummet. Möblerbarheten är god och det finns flera olika möjligheter att placera sängen utifrån behov. Rumshöjden är generös vilket gör att rummet känns rymligt.

  Rummet är grunt och brett och har fönster med låg bröstning som släpper in mycket ljus och ger fina utblickar mot omgivningen. Fönsterbänken är generös och ger plats för krukväxter.  Det finns även möjlighet till ett franskt fönster/ fransk balkong eller till och med möjlighet till en egen balkong. 

  Lägenheterna är anpassade för att göra vardagslivet så enkelt som möjligt såväl för de boende som personalen. Badrummet är en viktig del av lägenheten eftersom äldre tillbringar mycket tid där. Här finns gott om plats för förvaring. Ett högt sittande fönster släpper in indirekt ljus, vilket skapar ett vackert rum att vistas i.

  Det kan finnas olika önskemål kring placering av dörr till badrum och tillgång till tvättmaskin i lägenheten. I utformning, alternativ 2 är skjutdörren placerad i direkt anslutning till sängplatsen. Badrummet kan utrustas med en tvättmaskin. Pentryt kan då placeras i hallen.  Möblerbarheten för sängen med detta alternativ är begränsad, men vistelseytan något större i allrummet. En kombi-tvättmaskin kan även placeras i badrummet alt 1. Då lägenheterna är spegelvända kan man skapa möjlighet till parboende genom att öppna upp med dörr mellan två lägenheter.