Cirkulär ByggEkonomi

Att bygga med Flexator är att vara en del av ett kretslopp. Vi bygger hus på riktigt – med hög kvalitet. Vi bygger också klimatsmarta hus, på ett miljövänligt sätt, som är flyttbara och ska återanvändas. Därför har vi myntat begreppet Cirkulär byggekonomi som visar hur våra byggnaders livscykel fungerar.


1. Klimatsmarta byggnader med skogen som resurs

Trä är det mest miljövänliga material du kan bygga med och en av nycklarna till ett hållbart klimat. Trä är en klimatsmart förnybar råvara som ger lägre buller och innebär en kort byggtid. 

I dagens Sverige byggs det för lite, för dyrt och med för stor klimatpåverkan. Att bygga med trä är att ta snabbspåret mot klimatmålen.
Först och främst minskar användningen av trä koldioxidutsläppen genom sin förmåga att binda kol. Den lagrade koldioxiden finns också kvar i träden under hela livslängden, vilket gör att det blir extra miljövänligt att använda trä i långlivade produkter.
Men det finns många fler positiva sidor med att bygga i trä. Tillverkningen är en energisnål process, det ger hög hållfastet, ger lägre buller och går snabbt att montera.

 


Upphandling Cirkulär Ekonomi

2. Upphandla rätt – spara pengar och miljön

Gör en funktionsupphandling och ställ krav på träbyggnation. Upphandla rätt så kan du spara såväl tid och pengar som miljö.

Ett bra utformat förfrågningsunderlag innebär inte bara att du kan spara miljontals kronor i plånboken. Genom att formulera dig på rätt sätt och fokusera på rätt saker kan du också bidra till en hållbar byggprocess.
Analysera behovet noggrannt för att sedan gå ut till marknaden och ställ funktionskrav i stället för specifikationskrav. Det optimerar byggarens produktionsresurser, vilket gör byggnationen så effektiv som möjligt.
Och inte minst – ställ krav på att det ska vara cirkulärt. Även om du har ett kort behov, ska byggnationen kunna återanvändas.

 


Planlösning Cirkulär Byggekonomi

3. Återanvänd och rita yteffektivt

Det är dumt att uppfinna hjulet två gånger. Återanvänd tidigare erfarenheter och utnyttja befintlig kunskap till max. Då optimerar du produktionen och använder alla resurser på rätt sätt. 

Spara resurser genom att inte bygga onödigt stort, utan se till att rita så yteffektivt som möjligt. Det är smart ur både kostnads- och miljösynpunkt. Bygg inte ett nytt unikt hus varje gång, utnyttja i stället typhusets alla fördelar. Genom att bygga tidigare beprövade hus återanvänder man tidigare ritningar och kan utnyttja tidigare erfarenheter. Man vet att det fungerar, använder så lite material som möjligt och framför allt går produktionen mycket snabbare.

 


4. Industriell produktion med goda förhållanden

Industriellt byggande handlar inte bara om fuktsäkert, torrt och väderoberoende miljö. Det sparar även energi, tid och miljö.

Att bygga inomhus är också ett hållbart byggande. Varje projekt kan byggas på exakt samma sätt – varje gång, utan att påverkas av yttre förutsättningar. Under perfekta och miljövänliga förutsättningar blir det en god kontroll på processen från ruta ett. Allt material tas upp under tak, utan att utsättas för varken väder eller vind, och lagras sedan torrt och ljust under goda förhållanden.
Genom att bygga inomhus i en pelletsuppvärmd lokal, med personal som är inkörda på sina arbetsuppgifter, är hela produktionsprocessen under god kontroll. Varje projekt passerar en styrd process, som kontinuerligt förbättras för varje gång.
Det ger också möjlighet att emballera och transportera husen på ett säkert sätt, för att ytterligare underlätta ett snabbt och effektivt montage.

 


5. Kostnadseffektivt och säkert med snabbt montage

Att bygga industriellt innebär ett snabbt montage. Vilket är bra för såväl ekonomi som säkerhet. Dessutom blir det mindre störningsmoment mot omgivningen.

Vi bygger allt tätare städer, vilket ger stora fördelar när byggandet är färdigt. Men samtidigt innebär det stora utmaningar under tiden för att omgivningen ska besväras så lite som möjligt. Med en industriell byggprocess går montaget snabbt och stör andra samhällsfunktioner minimalt.

Husen kommer i stort sett färdiga – med tak på, golv under fötterna och isolering i väggarna – vilket påverkar energiförbrukningen positivt.

 


Produktion Cirkulär Byggekonomi

6. Hållbar förvaltning med trästomme

I stort sett alla material kräver någon form av underhåll. Så också trä. Men genom bra materialval är även hus byggda med trästomme väldigt hållbara.

Under 2000-talet har träbyggandet exploderat i Sverige. Mycket tack vare att förbudet mot att bygga med trä i högre byggnader än två våningar undanröjdes i Norden ett decennium tidigare. Under de senaste åren har dessutom allt fler större byggnader, såsom idrottsarenor och broar, byggts med trästomme. Klara tecken på att träbyggandet är framtidens hållbara byggande.

Visst krävs kontinuerligt underhåll om ett hus har träfasad, men det har ingenting med det industriella byggandet att göra. Att förvalta en trästomme däremot skiljer sig lite mot andra material. Trähus har god beständighet och håller minst 100 år. 

 


7. Flytta och använd huset på nytt

Att bygga hus som står länge är det bästa för både miljö och plånbok. Därför är typhus det bästa alternativet. Ett industriellt bygge är till för att återanvändas.

Ett Flexatorhus är en byggnad av högsta klass. Vi bygger permanenta hus med hög kvalitet som kan stå på en plats under lång tid. Men det finns också en annan riktigt stor uppsida. Där den normala byggcirkeln tar slut, tar vi den ett steg längre. Våra hus är flyttbara och kan återanvändas om lokalbehovet ändras. Att flytta en byggnad, i stället för att riva, är oftast en väldigt bra affär för att få ett hus på rätt plats – där den behövs. Vi kallar det 100 procent återvinning. 

Det går också sluta cirkeln genom att demontera huset på ett hållbart sätt. Då monteras beståndsdelarna ned var för sig och körs iväg till återvinning, så att materialet åter hamnar i kretsloppet.