Typiskt Flexator

Framtidens sätt att bygga

Flexators välbeprövade typhuskoncept innebär en mängd fördelar för dig som kund. Vår lösning är trygg, säker, kostnadseffektiv och flexibel i flera avseenden. Byggtiden är kort och du kan välja mellan att äga eller leasa byggnaden. På så sätt har byggnaden alltid ett marknadsvärde, oavsett var du bygger.

Alla våra typhus tillverkas i en modern och industriell process. Vi står sedan för montaget ute på byggarbetsplatsen och tar givetvis fullt ansvar till garantibesiktningen är klar. Våra typhus och vårt sätt att bygga uppfyller alla myndighetskrav och regler, oavsett om du måste ta hänsyn till lagen om offentlig upphandling eller inte.

För dig innebär det en enkel och smidig process samt byggnader med hög kvalitet som är anpassade efter dina behov. Ditt byggprojekt kan dessutom genomföras till en relativt låg kostnad. Det kan man kalla för klokt, modernt och flexibelt. Eller bara typiskt Flexator.