Certifikat

För Flexator är det viktigt att ständigt förbättra våra typhus, produktionsmetoder och dagliga processer. Vi ser det dessutom som en självklarhet att minska vår miljöpåverkan och medverka till en bättre miljö. Flexator är sedan en lång tid kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Flexator är medlemmar i TMF (Trä – och möbelföretagen) som verkar för att främja företagandet inom svensk trä- och möbelindustri. Vi är också en aktiv medlem i Swedish Rental, som är en branschorganisation för professionella och seriösa uthyrningsföretag.

Vårt kvalitetsarbete sträcker sig även in i LWE (Lean Wood Engineering) som är ett kompetens- och forskningscenter för bl a industriellt träbyggande. 

Läs mer om vårt kvalitetsarbete

Nedan finns mer information om våra certifikat och samarbeten.

 

 

      Klicka på logotypen för att se certifikatet

 

Medlemmar eller delaktiga i