Företagsfakta

       

Flexator AB

    Org.nr: 556089-9766
Solbergavägen 20     Momsreg.nr: SE556089976601
571 71 Anneberg     Säte: Nässjö

 

     
      Fakturering: faktura@flexator.se


 Antal anställda och omsättning

     

 

2017-12 2016-12 2015-12 2014-12

Antal anställda 194 183 164 149

Omsättning (TKR) 488 793 517 769 443 913 394 271

 

 

Våra anläggningar

   

 

Produktion Försäljning

Anneberg X X

Gråbo X X

Eslöv X  

Upplands Väsby   X

 

 

Organisation

 

Flexator AB ingår i Nordic Modular Group AB.

Inom Nordic Modular finns följande företag: Temporent AB, Flexator AB och Nordic Modular Leasing AB. Tillsammans är koncernen en av norden marknadsledande aktörer inom modulbranschen.

Nordic Modular - ledande på modulbyggnader i Norden

Marknaden för modulbyggnader är uppdelad i olika delmarknader beroende på upplåtelseform och användningsområde. Nordic Modular verkar inom flera av dessa delmarknader genom dotterbolagen Temporent, Flexator och Nordic Modular Leasing.

Mer information om Nordic Modular finns på www.nordicmodular.com.

Temporent i korthet 

Temporent hyr ut temporära lokaler för kontor, skolor och förskolor.

Temporentlokaler™ byggs snabbt på kundens mark och hyrs så länge behovet varar. Därefter flyttas modulbyggnaden vidare till nästa kund. Så kan företag, skolor och förskolor fortsätta att bedriva sin verksamhet fritt från störningar - utan att vare sig behöva flytta eller investera i permanenta byggnader.

Våra företagskunder finns över hela landet, de hyr alltifrån två moduler till flera hundra. När det gäller skolor hyr vår största kund sexton klassrum och vår minsta kund ett. Med Temporent är valfriheten stor.

När ditt företag eller din skola behöver bra lokallösningar snabbt, utan att fastna i långa hyresavtal, kontaktar du oss. Vi tar hela ansvaret för etablering, underhåll, service och avetablering. Ni vet redan från början exakt på kronan vad det kostar.

Vår ambition är att bli din naturliga partner då dina lokalbehov varierar i upp- eller nedgång.

Mer information om Temporent finns på www.temporent.se.


Leasing

Nordic Modular Leasing

Vi erbjuder hyra som alternativ till köp av Flexators modulbyggnader. För att kunna göra det måste vi både se en möjlighet att sälja byggnaden och bedöma marknadsvärdet när du återlämnar den i framtiden. Eftersom vi endast arbetar med operationell leasing ställer det sådana krav på förutsättningarna att vi inte kan åta oss alla affärer, utan varje affär prövas individuellt.

Med ett par hundra hyresavtal och mer än 50.000 kvm uthyrd lokalyta är vi ändå klart störst inom vår nisch av marknaden.

För att ge dig som kund bästa möjliga service samarbetar vi också med finansbolag som har erfarenhet av finansiell leasing av modulbyggnader. Därför kan vi ofta hjälpa dig att finna rätt finansieringsform för din byggnad.

Mer information om Nordic Modular Leasing finns på http://www.nordicmodular.com/Verksamhet/Nordic-Modular-Leasing/Affarsupplagg-och-kontakter/.

Är du intresserad av begagnade byggnader så finner du det på www.modultorget.se

Flexator är ett industriföretag som bygger skolor, kontor, boenden och bodar. Verksamheten vänder sig till professionella kunder som kommuner och företag.

Flexator strategi är att ta den traditionella byggprocessen och anpassa den till ett industriellt flöde. Med detta arbetssätt uppnår man en bättre slutprodukt som gagnar kunderna då man har hela flödet under kontroll.

Mer om flexator kan du läsa på denna hemsida.