Flexators IntegritetspolicyAllmänt
För oss på Flexator är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde
Denna Integritetspolicy gäller för all Flexators användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som kund, kontaktperson hos kund eller som i övrigt har anmält intresse för våra tjänster. 

Insamlade personuppgifter
Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår avtal med oss samt vid användning av våra tjänster. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter, order- och betaluppgifter och information om hur du använder våra tjänster.

För att förbättra våra webb- och apptjänster använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår fullständiga cookie-policy på vår webbplats.

Vår användning och delning
Vi på Flexator använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften: 

- Administration och fullgörande av avtal,
- Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam,
- Fastställande och försvarande av rättsliga anspråk, och
- Metod- och affärsutveckling.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som det är nödvändigt.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade.

Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Flexator AB
Att: VD                                                                     
Solbergavägen 20
571 71 Anneberg                                                                       
privacy@adapteo.com                                                 
0380-550700
Webbplats: www.flexator.se

 


 

Läs hela integritetspolicyn här