Tekniken från Småland

Flexators historia

Företaget som idag heter Flexator såg dagens ljus år 1956, under namnet Oresjös Fabriker. Grundaren Sigge Oresjö var en man med mångårig erfarenhet av traditionellt trähusbyggande. Under en resa till USA hade han blivit fascinerad av de nya mobila bostäderna, som innebar att arbetskraft kunde röra sig tämligen fritt över det stora landet. Och tack vare nya skivmaterial som plywood hade det blivit effektivt och ekonomiskt försvarbart att industriellt tillverka hela byggnader med hjälp av moduler.

Samma år som företaget grundades lät Sigge uppföra en fabrik för modulbyggnader i Anneberg utanför Nässjö. Arbetsmarknadsstyrelsen var en dominerande kund i ett tidigt skede. Sveriges moderna infrastruktur skulle byggas upp och ams hade fått uppdraget att ordna flyttbara bostäder åt alla dem som anlade nya vägar, drog telefonledningar och byggde kraftverk. I det sammanhanget är det inte underligt att även Vattenfall och Televerket snart kom med stora beställningar.

På den tiden fanns det förstås inga givna mallar för modultillverkning. I Anneberg fick man således själva prova sig fram medan man byggde. Men som alla vet har ju smålänningar en märklig förmåga att lösa problem och se möjligheter. En stor del av den teknik som idag används inom svenskt modulbyggande har sitt ursprung i Oresjös Fabriker på 1950- och 60-talet.

Lärdomar från skolor.

Samtidigt gick Sverige på högvarv. Växande barnkullar och ett blomstrande näringsliv krävde ständigt mer tak över huvudet – och fort skulle det gå. Snart började vår fabrik framgångsrikt tillverka modulbyggda förskolor, skolor och kontorsbyggnader.

Så har det fortsatt sedan dess, och idag har vi tusentals projekt bakom oss. Vi har, utan att överdriva, varit med om att bygga det fungerande Sverige. Och det är inte utan viss stolthet vi kan konstatera att våra skolor och övriga byggnader finns i så gott som varenda kommun från Ystad till Kiruna. Vi har lärt oss ett och annat på vägen.

Förändring med en fast punkt.

Våra byggnader har alltid varit redo för flexibilitet och förändring. Det gäller i hög grad även oss själva. Genom omorganisering och uppköp blev Oresjös Fabriker först Oresjös Sektionshus, sedan Sektionsbyggarna och slutligen Flexator år 1990. Och även om modulbyggandet alltid varit hjärtat har vår inriktning skiftat en del med konjunkturerna.

Vår tillverkning sker i Anneberg där allt började för mer än ett halvsekel sedan. Det är skönt att ha en fast punkt mitt i all förändring.

Sedan 2018 är Flexator  en del av affärsområdet Permanent Space inom  Adapteo, den ledande aktören för anpassningsbara byggnader i norra Europa.