Lathund för modulupphandling

Tänk rätt från början

Om du ska hyra, leasa eller köpa en modulbyggnad står du vid ett vägskäl. Antingen väljer du en kortsiktig eller långsiktig lösning. Men tänk dig för så att du inte väljer en tillfällig modulbyggnad för ett långsiktigt behov eller en permanent byggnad för ett kortsiktigt behov. Då blir det dyrt på sista raden. Flexator hjälper dig att välja rätt avtalsform, hyresperiod och modulbyggnad. 


Hållbara modulbyggnader


Behovslängden av moduler är en avgörande del i hur du ska utforma förfrågningsunderlaget. Om du är helt säker på att det är ett kortsiktigt behov på ca 36 månader ska underlaget utformas så att du efterfrågar korttidshyra med tillfälliga moduler. I sådana fall är det också viktigt att inte efterfråga köpoptioner, eftersom korttidsuthyrare inte erbjuder det alternativet. Stämmer det överens med din verklighet? Då har du hittat en lösning som passar bra för ditt behov. Men hur ska du tänka om du är osäker på hyrestidens längd eller faktiskt vet att 36 månader inte räcker till för behovet? Vill du att byggnaden ska uppfylla gällande regler i BBR? Eller vill du ha möjlighet att köpa loss byggnaden i framtiden? Då ska du satsa på en flexibel och långsiktig lösning istället med  moduler som uppfyller gällande byggregler!


Spara pengar och undvik problem.

Om du anger krav enligt gällande bbr när du ställer en funktionsförfrågan kan du få en anpassad byggnad som uppfyller alla krav vid byggtillfället. Då kan du också flytta byggnaden, köpa loss den och låta den stå kvar som vilken vanlig byggnad som helst. Det kan bli en dyr  historia på lång sikt att välja en tillfällig modulbyggnad med ett avtal som är baserat på korttidsuthyrning. Samma sak gäller en anpassad byggnad enligt dagens krav, fast på kort sikt. Tyvärr formuleras ofta förfrågningsunderlagen utan man tänker på vad som över tid är mest ekonomiskt lönsamt. När mandatperioder avlöser varandra glöms ofta avtalsformen bort, vilket gör att byggnaden står kvar och tickar pengar. Varje år kostar det Sveriges kommuner och företag mycket stora summor.

 

Lathund för modulupphandlingar

 

 

1-4 år

5-10 år Permanent
 Produkt Korttidsmoduler. Modulhus enligt gällande BBR-nivå. Modulhus enligt gällande BBR-nivå.
 Affärsupplägg Hyra. Leasing. Leasing/köp.
 Valfrihet Låg

Färdiga lösningar.
Leverantörens produkter.

Kan anpassas i mindre grad mot kostnadsatt återställa till original.
Medel/Stor

I första hand leverantörens produktförslag där förändringar kan göras i plan och fasad samt materialval.

I andra hand specialanpassade projekt.

 Stor

Full frihet inom ramen för vad som går att bygga med moduler.

 Fördelar Snabbt på plats.

Färdiga modulsystem.

Enkelt att avetablera.
Går oftast att köpa köpa loss efter hyrestid.

Byggs enligt gällande BBR-nivå.

Möjlighet att ställa höga krav på utformning.

Känns som ett vanligt hus för de flesta människor.
Stor möjlighet att påverka utformning.

Går att flytta om behovet uppstår.
Snabb byggprocess.

Byggs för att uppfylla dagsaktuell BBR-nivå.
 Nackdelar Kan bli dyrt om behovet blir långsiktgt.

Går ej att köpa loss.

Svårt att anpassa efter egna önskemål
Kan vara dyrt vid kortare hyresperioder.

För detaljerade önskemål driver kostnaden.

Man tänker inte på att produkten måste ha en andrahandsmarknad.
 Ju mer specifik byggnad, desto svårare att flytta vid behov.
 FFU Funktionsförfrågan med bifogad situationsplan.

Låt leverantören komma med förslag på lösningar.
Funktionsförfrågan, fråga efter leverantörens standard.

Specifika önskemål och krav kan läggas till.

Utnyttja leverantörens erfarenhet, detta brukar leda till sänkt byggkostnad.
 Funktionsförfrågan, fråga efter leverantörens standard.

Specifika önskemål och krav kan läggas till.

Utnyttja levernatörens erfarenhet, detta brukar leda till sänkt byggkostnad.
 Vanliga misstag i  upphandlingen Krav på tekniska lösningar som ej finns i modulsystemen.

Krav på rumstorlek som ej finns i modulsystemen.
Krav på gällande BBR-nivå.

Krav på takutformningar (t ex sadetak) som ej är standard i modulsytemen.

Utvärdering baseras på för korta hyresperioder.

Konsulter som ej kan modulbyggande sammanställer förfrågnings-underlag och ibland ritningar.

Detaljerade önskemål istället för funktionskrav.
Man tillåter ej mindre justeringar i planlösning.

 Konsulter som ej kan modulbyggande sammanställer förfrågnings-underlag och ibland ritningar.

Detaljerade önskemål istället för funktionskrav.

Man tillåter ej mindre justeringar i planlösning.

 

Ju längre modulbyggnaden ska hyras, desto större frihet har du i utformningen och avtalsformen. Det innebär också en högre nivå på byggnaden i fråga – sett till kvalitet, funktion och lagkrav. Med lathunden får du enklare att planera kommande projekt.

Ladda ner folder för att se bilden i bättre upplösning, klicka här för att ladda ner.