Förskolor

Förskolor med barnens, personalens och samhällets perspektiv

En förskola är en betydelsefull plats där våra barn skapar många minnen. Därför erbjuder lekfulla miljöer för barn och personal med våra trivsamma och trygga byggnader där fokus på flexibelt och stimulans blir en viktig del av konceptet.

Våra förskole byggnader går att utforma på flera olika sätt, beroende på krav och önskemål för att få ett bra flöde och bra ljusförhållanden. Att välja ett kataloghus har många fördelar. Hela processen från beslut till färdig förskolaskola blir enklare och mindre tidskrävande. Och med ett väl definierat förslag från början blir du alltid nöjd med slutresultatet. Det blir som på ritningen helt enkelt. Och vi kan lova att våra skolor alltid håller rätt klass.

SKR ramavtal

Flexator har tilldelats ramavtal som leverantör av förskolor i hela Sverige. Genom att erbjuda två koncept som båda bygger på en varsin plattform men som kan anpassas utefter dina behov genom att expanderas, byggas om, anta nya önskade former och bli en naturlig del av stadsbilden så skapas långsiktiga och hållbara lösningar. Det är så vi skapar flexibilitet för framtiden.

Läs mer om hur tillsammans bygger framtidens förskolor