Förskola Anneberg

En storsäljande klassiker

Anneberg är en traditionell förskola där vi har utnyttjat ytan maximalt. Förskolan finns i sex utföranden – två avdelningar i två varianter (a och b), tre-, fyra-, sex- och åtta avdelningar. Varje avdelning har en yta på ca 124 m2 och rymmer ca 20 barn. I det största utförandet, med åtta avdelningar, rymmer Anneberg ca 160 barn. Traditionell stående träfasad är standard, men som alternativ kan fasaden kläs med modernt skivmaterial. Förskola Anneberg kan levereras med olika lösningar för teknik-, köks- och personalutrymmen.

 • Anneberg, två avdelningar (A)

  Effektiv i varje millimeter

  Denna variant av Anneberg är uppbyggd av två avdelningar och är främst tänkt att användas som ett komplement till en befintlig förskola. Den kan även användas som en fristående byggnad. Förskolan rymmer ca 40 barn. Personalutrymmet och köket är centralt placerat mellan de två avdelningarna, vilket gör att man alltid har en god överblick av barnen. Köket har serveringsmöjligheter och är främst anpassat för att servera färdiga måltider. Möjligheter till matlagning och bakning finns i avdelningarnas matrum. 
  Förskolan är yteffektiv tack vare att vi utnyttjat varje millimeter i byggnaden.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal barn
  • BYA
  • BTA
  • BRA
  • LOA
  • LOA/Avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 2
  • 1
  • 40 (2x20)
  • 321
  • 321
  • 295
  • 295
  • 124
  • Servering
  • Ja
  • Trä
  • Förskola
 • Anneberg, två avdelningar (B)

  Fristående med god överblick

  Anneberg finns i två varianter med två avdelningar. I det här större utförandet har vi placerat köket och personalutrymmet vid gaveln. Personalen har en egen entré och tillgång till personalrum, pentry samt tillagningskök. Detta är den stora skillnaden mellan variant b och variant a med två avdelningar.

  Förskolan rymmer ca 40 barn och klarar sig bra som en fristående byggnad, men också som kompletterande skolverksamhet. Vi har utnyttjat ytan maximalt och varit noga med att göra förskolan lättöverskådlig och tillgänglig oavsett var man befinner sig i byggnaden.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal barn
  • BYA
  • BTA
  • BRA
  • LOA
  • LOA/Avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 2
  • 1
  • 40 (2x20)
  • 367
  • 367
  • 345
  • 336
  • 124
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • Förskola
 • Anneberg, tre avdelningar

  Vinkelutförande med möjligheter

  Tre avdelningar betyder självklart plats för fler barn. Den här varianten av Anneberg rymmer ca 60 barn. Köket är främst tänkt att fungera som mottagningskök och är placerat tillsammans med förråd samt personalrum i vinkelns yttre hörn.

  Det smarta med detta utförande är att du kan dela av det närliggande lek- och vilorummet i vinkelns inre hörn för mer förrådsutrymme. På sätt kan du enkelt anpassa utrymmet beroende på ditt behov. Avgränsningen kan göras redan i fabrik, men också i efterhand om det behövs. De streckade linjerna i planritningen markerar avgränsningen.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal barn
  • BYA
  • BTA
  • BRA
  • LOA
  • LOA/Avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 3
  • 1
  • 60 (3x20)
  • 532
  • 532
  • 501
  • 485
  • 124
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
  • Förskola
 • Anneberg, fyra avdelningar

  Rymligare kök och stor innergård

  Det här är Anneberg med fyra avdelningar, placerade i en vinkel. Förskolan rymmer ca 80 barn och har ett tillagningskök samt personalrum. Köksdelen är placerad i en utbyggnad, som även rymmer personalrum och förråd samt utrymmen för matvagnar. Avdelningarna är placerade parvis på varsin sida av köks-, förråds- och personalutrymmet. Det gemensamma samlingsrummet är en central del i byggnaden och bjuder in till aktiviteter och lek. De yttre avdelningarna passar bättre för lugn och ro.

  Mellan avdelningarnas matrum finns stora pardörrar som bjuder in till gemensamma aktiviteter.

  Dokument

  Fakta

  • Antal avdelningar
  • Antal våningar
  • Antal barn
  • BYA
  • BTA
  • BRA
  • LOA
  • LOA/Avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 4
  • 1
  • 80 (4x20)
  • 709
  • 709
  • 669
  • 648
  • 124
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • Förskola
 • Anneberg, sex avdelningar

  Utnyttja yta på höjden...

  PLAN 1: I det senaste tillskottet i Anneberg-familjen har vi utnyttjat varje millimeter av ytan i två våningsplan. Tack vare de två våningarna och den effektiva planlösningen rymmer förskolan ca 120 barn i sina sex avdelningar. Det undre planet har flera smidiga entréer som leder in barnen till kapprum och två separata trapphus. Här finns även stora matrum, lekrum, tillagningskök, varumottagning, ateljéer mm och alla nödvändiga utrymmen för den dagliga verksamheten.

  PLAN 2: En våning upp finns ytterligare kapprum i direkt anslutning till trapphusen. Kapprummen leder i sin tur in till en mängd rum t ex lek, lärande och matrum för gemensamma måltider. På denna våning finns även personalrum, teknikrum och två nödtrappor på respektive kortsida. Den genomtänkta planlösningen ökar tillgängligheten och samarbetet mellan de olika avdelningarna. Resultatet är en unik förskola som är anpassad efter barns olika behov och förutsättningar.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal barn
  • BYA
  • BTA
  • LOA
  • LOA/Avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 6
  • 2
  • 120 (6x20)
  • 585
  • 1158
  • 1053
  • 124
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • Förskola
 • Stora utrymmen utnyttjas maximalt

  PLAN 1: Annebergs största förskola är också Flexators största. I två våningsplan
  har vi utnyttjat varje millimeter för att få en så yteffektiv förskola som
  möjligt.
  Förskolan rymmer omkring 160 barn, fördelat på åtta avdelningar som man
  når genom sex smidiga entréer på undervåningen. I vardera flygel, som i stort
  sett ser identiska ut, finns det en trapphall som leder barnen in till kapprummen
  samt till trapporna och hissen till övervåningen.
  På den undre våningen finns ett stort tillagningskök, som går att stänga till
  vilket gör att man kommer åt vagnhall och disk även om köket är stängt. Det
  går även att välja till en dörr från köket till disk vid önskemål.

  PLAN 2: På våning två finns ytterligare kapprum i direkt anslutning till
  trapphallen. Där finns också ett extra rum jämfört med avdelningarna på den
  undre våningen. I övrigt är planlösningarna på avdelningarna desamma.
  Varje avdelning har stora mat-, lek- och vilrum, rymliga ateljéer och yteffektiva
  skötrum.
  På den här våningen finns också stora och rymliga personalutrymmen
  (som kan användas och inredas på flera olika sätt), samt två nödtrappor på
  respektive kortsida.
  Den genomtänkta och noggranna planlösningen gör att förskolan är
  anpassad
  till olika behov och förutsättningar.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal barn
  • BYA
  • BTA
  • BRA
  • LOA
  • LOA/AVD
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 8
  • 2
  • 160 (8x20)
  • 788
  • 1542
  • 1323
  • 1441
  • 124
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä