Anneberg, Åtta avdelningar

 • Stora utrymmen utnyttjas maximalt

  PLAN 1: Annebergs största förskola är också Flexators största. I två våningsplan
  har vi utnyttjat varje millimeter för att få en så yteffektiv förskola som
  möjligt.
  Förskolan rymmer omkring 160 barn, fördelat på åtta avdelningar som man
  når genom sex smidiga entréer på undervåningen. I vardera flygel, som i stort
  sett ser identiska ut, finns det en trapphall som leder barnen in till kapprummen
  samt till trapporna och hissen till övervåningen.
  På den undre våningen finns ett stort tillagningskök, som går att stänga till
  vilket gör att man kommer åt vagnhall och disk även om köket är stängt. Det
  går även att välja till en dörr från köket till disk vid önskemål.

  PLAN 2: På våning två finns ytterligare kapprum i direkt anslutning till
  trapphallen. Där finns också ett extra rum jämfört med avdelningarna på den
  undre våningen. I övrigt är planlösningarna på avdelningarna desamma.
  Varje avdelning har stora mat-, lek- och vilrum, rymliga ateljéer och yteffektiva
  skötrum.
  På den här våningen finns också stora och rymliga personalutrymmen
  (som kan användas och inredas på flera olika sätt), samt två nödtrappor på
  respektive kortsida.
  Den genomtänkta och noggranna planlösningen gör att förskolan är
  anpassad
  till olika behov och förutsättningar.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal barn
  • BYA
  • BTA
  • BRA
  • LOA
  • LOA/AVD
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 8
  • 2
  • 160 (8x20)
  • 788
  • 1542
  • 1323
  • 1441
  • 124
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä