Anneberg, fyra avdelningar

 • Anneberg, fyra avdelningar

  Rymligare kök och stor innergård

  Det här är Anneberg med fyra avdelningar, placerade i en vinkel. Förskolan rymmer ca 80 barn och har ett tillagningskök samt personalrum. Köksdelen är placerad i en utbyggnad, som även rymmer personalrum och förråd samt utrymmen för matvagnar. Avdelningarna är placerade parvis på varsin sida av köks-, förråds- och personalutrymmet. Det gemensamma samlingsrummet är en central del i byggnaden och bjuder in till aktiviteter och lek. De yttre avdelningarna passar bättre för lugn och ro.

  Mellan avdelningarnas matrum finns stora pardörrar som bjuder in till gemensamma aktiviteter.

  Dokument

  Fakta

  • Antal avdelningar
  • Antal våningar
  • Antal barn
  • BYA
  • BTA
  • BRA
  • LOA
  • LOA/Avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 4
  • 1
  • 80 (4x20)
  • 709
  • 709
  • 669
  • 648
  • 124
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • Förskola