Anneberg, sex avdelningar

 • Anneberg, sex avdelningar

  Utnyttja yta på höjden...

  PLAN 1: I det senaste tillskottet i Anneberg-familjen har vi utnyttjat varje millimeter av ytan i två våningsplan. Tack vare de två våningarna och den effektiva planlösningen rymmer förskolan ca 120 barn i sina sex avdelningar. Det undre planet har flera smidiga entréer som leder in barnen till kapprum och två separata trapphus. Här finns även stora matrum, lekrum, tillagningskök, varumottagning, ateljéer mm och alla nödvändiga utrymmen för den dagliga verksamheten.

  PLAN 2: En våning upp finns ytterligare kapprum i direkt anslutning till trapphusen. Kapprummen leder i sin tur in till en mängd rum t ex lek, lärande och matrum för gemensamma måltider. På denna våning finns även personalrum, teknikrum och två nödtrappor på respektive kortsida. Den genomtänkta planlösningen ökar tillgängligheten och samarbetet mellan de olika avdelningarna. Resultatet är en unik förskola som är anpassad efter barns olika behov och förutsättningar.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal barn
  • BYA
  • BTA
  • LOA
  • LOA/Avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 6
  • 2
  • 120 (6x20)
  • 585
  • 1158
  • 1053
  • 124
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • Förskola