Förskola Fullerö

En yteffektiv modern förskola

Fullerö är på många sätt lik vår storsäljare Anneberg men ändå så olik. Genom att dela på ett antal funktioner så som skötrum och matrum (ateljé) så skapas möjlighet till samverkan och samutnyttjande.

Formspråket är moderna och en träfasad gör att huset känns varmt och välkomnande. 

Personaldelarna är genomarbetade så att det finns plats både för samtal, vila och återhämtning. 

 • Förskola Fullerö, två avdelningar

  Fullerös minsta variant är väldigt yteffektiv och utnyttjar varje millimeter så smart som möjligt. Förskolan innehåller två avdelningar och lämpar sig bäst för 15–20 barn per avdelning.

  Genom entrén kommer man till ett välkomnande vindfång, där man har de rymliga kapprummen till vardera avdelning på var sin sida. Såväl skötrum som matrum/ateljé är centraltplacerade mellan de båda avdelningarna. Det gör att personalen ständigt har god överblick över barnen. Tack vare att dessa gemensamma funktioner är ihopslagna sparas yta till övriga rum, som både är rymliga och välplanerade.

  Köket är ett mottagningskök, vilket gör att förskolan främst är anpassat till att servera färdiga måltider. Det finns också möjligheter till matlagning och bakning ute på avdelningarna,i matrummet som finns mellan avdelningarna.

  Tvätt, städ och en publik RWC finns lättillgängligt i personaldelen, som har en separat ingång. Även teknikrummet har en egen ingång, för att underlätta vid servicetillfällen ifall det krävs åtkomst kvällstid.

  Produktblad Fullerö – Förskola med två avdelningar

  Fakta

  • Barnplatser
  • Avdelningar
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 40 (2x20)
  • 2
  • 1
  • 380
  • 380
  • 355
  • 340
  • 108
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
 • Förskola Fullerö, fyra avdelningar

  I Fullerö förskola med fyra avdelningar känns planlösningen igen från den minsta varianten där yteffektiviteten har stått i fokus. Avdelningarna, som lämpar sig bäst för 15–20 barn, hänger ihop två och två. Dessa nås via två separata entréer.

  Via entrén kommer man direkt till ett gästvänligt vindfång där man har ett kapprum på vardera sida. Skötrum och matrum/ateljé delas mellan två avdelningar, vilket ger en god överblick och bra samverkan.

  Längs korridoren finns två separata rum som kan användas i olika varianter: konferens- och samtalsrum, kontor eller vilorum. Där finns också en lättillgänglig RWC. I personalrummet finns det plats för pentry.

  Köket är ett mottagningskök, som går att stänga till. Vagnhall och disk är i separata rum och går därför att ha åtkomst till även kvällstid.

  Produktblad Fullerö – Förskola med fyra avdelningar

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal personer
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 4
  • 1
  • 80 (4x20)
  • 658
  • 658
  • 616
  • 592
  • 108
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
 • Förskola Fullerö, sex avdelningar

  PLAN 1: I det här utförandet har Fullerö sex avdelningar där ytorna är utnyttjade maximalt. I ena flygeln finns två våningar, i den andra ett våningsplan.

  På det undre planet finns fyra avdelningar uppdelade två och två med en korridor emellan för lätt passage. Där finns också RWC, städ och tvätt lätt tillgängligt. I vardera flygel har avdelningarna gemensamma skötrum samt matrum/ateljé. Det går dock att dela dessa rum med en vägg i mitten vid önskemål.

  Envåningsavdelningarna skiljer sig genom en större groventré och ett större rum precis innanför entrén som kan användas som pedagogrum eller varför inte ett spännande bibliotek eller ett extra lekrum.

  På bottenvåningen där det är två våningsplan kommer man i stället direkt intill trapphuset, med en hiss till andra våningen.

  Köket är ett tillagningskök och går att stänga. Kvällstid har man åtkomst till disk och vagnhall, som finns i separata rum..

   

  PLAN 2: Tar vi oss upp till det övre planet är avdelningarna lika de på våning ett, förutom att det finns ett rum i anslutning till trapphuset.

  Teknikrummet finns centralt placerat, ovanför köket. Personalrummet har plats för pentry.

  Personalutrymmena är många och välplanerade. Ut mot fasaden finns tre ljusa, fräscha och rymliga utrymmen (som kan inredas och användas på många olika sätt: kontor, vilrum eller samtalsrum), där det också finns en utrymningsväg och möjlighet till separat personalingång.

  I och med att förskolan är yteffektiv till minsta detalj är det en förskola anpassad för barnen, där personalen har bra överblick och det finns stora möjligheter till samverkan mellan avdelningarna.

  Produktblad Fullerö – Förskola med sex avdelningar

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal personer
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 6
  • 2
  • 120 (6x20)
  • 702
  • 1126
  • 1059
  • 1021
  • 131
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
 • Förskola Fullerö, åtta avdelningar

  PLAN 1: Fullerös största förskola består av åtta yteffektiva avdelningar fördelat på två våningsplan. Tack vare den effektiva planlösningen kan dessa rymma totalt 160 barn. Varje våningsplan innehåller fyra avdelningar som nås genom två entréer där man direkt kommer in i trapphuset. I ett av trapphusen finnsockså en hiss till andra våningen.

  Skötrum och matrum/ateljé är gemensamt för två avdelningar i standardutförandet, men dessa utrymmen går att dela med en vägg i mitten om det skulle vara önskvärt.

  Här är städ, tvätt och RWC centralt placerat för alla fyra avdelningar på våningsplanet. Köket är ett tillagningskök som går att stänga till, vilket gör att man kommer åt vagnhall och disk även om köket är stängt. Det går även att välja till en dörr från köket till diskrummet vid önskemål.

  PLAN 2: På den översta våningen ser avdelningarna ut som de gör en trappa ner, så när som på att förrådet i skötrummet har bytt plats samt att det finns ett rum intill trapphuset direkt när man kommer upp. Det är ett rum som passar utmärkt som pedagogrum, bibliotek eller liknande. Endast fantasin sätter begränsningar för kreativiteten.

  Över köket finns teknikrummet centralt placerat på ovanvåningen, liksom personalrummet som har plats för pentry. Det finns också tre rymliga, ljusa utrymmen (som kan inredas och användas på flera olika sätt: kontor, vilrum eller samtalsrum) med fönster ut mot fasad i hörnet.

  På det övre våningsplanet finns även två utrymningsvägar, på var sin sida av förskolan. Möjlighet finns även till en separat personalingång genom att installera ytterligare en utvändig trappa.

  Produktblad Fullerö – Förskola med åtta avdelningar

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal personer
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • 8
  • 2
  • 160 (8x20)
  • 702
  • 1404
  • 1332
  • 1285
  • 131
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä