Förskola Lekistan

Med lust att lära och mod att utforska

I Lekistan står lusten att lära och modet att utforska alltid i centrum. Här, i mångsidiga och tillgängliga miljöer, finns verktygen för varje barn att undersöka, förstå och använda sin omgivning.
Byggnaden är gestaltad med stor omsorg om både helhet och detaljer för såväl barnens som personalens bästa.
Förskolan skapas med långsiktigt hållbara material, variationer i rumslighet och skala, stark relation mellan ute- och innemiljöer och oväntade mervärden.Lekistan finns i fyra olika koncept, vilket visar på flexibiliteten och hur förskolan kan anpassas till olika typer av förutsättningar.