Förskola Pilabo

Flexibelt och stimulerande för såväl barn som personal

Förskolekonceptet Pilabo bygger på flexibilitet samt logiska och tydliga samband, som har stimulerande rum för både barn och personal.
Pilabo har en enkel, men samtidigt lekfull gestaltning där grundutförandet är i trä eller skivmaterial. Båda går att utforma på flera olika sätt, beroende på krav och önskemål, för att få ett bra flöde och bra ljusförhållanden.