Förskola Solberga

Förskola Solberga är Flexators största skola och kan anpassas för en mängd miljöer. Den finns som standard med två, tre eller fyra avdelningar. Varje avdelning rymmer ca 20 barn och har en yta på ca 166 m2. Det gör att det finns 42 m2 mer yta per avdelning jämfört med förskolan Anneberg. När vi utformade Solberga var ni noga med att skapa stora, luftiga och trivsamma ytor för både barnen och personalen. Fasaden varieras med liggande och stående träpanel i ett attraktivt samspel. Du kan också få Solberga med antingen liggande eller stående panel, eller med skivmaterial för modern stadsmiljö. Förskolan kan levereras med olika smarta lösningar för teknik, kök, förvaring och personal.

 • Förskola Solberga, två avdelningar

  Rymlig och effektiv i varje detalj

  Den här varianten av Solberga har två avdelningar och rymmer ca 40 barn. Här finns en stor och centralt placerad entré som erbjuder ett lättillgängligt kapprum med goda förvaringsmöjligheter och gott om svängrum. I Solberga har vi varit noga med att utnyttja alla utrymmen maximalt.

  Förskolan har ett tillagningskök och personalutrymmen i en avskild gavel. Skötrummen finns i anslutning till entrén och är tillgängliga från två håll för att underlätta logistiken. I varje avdelning finns lek- och vilrum. Mellan dessa finns ateljéer med tillhörande diskbänkar. Skolan har två matrum med pentry som bjuder in till matlagning och bakning tillsammans med barnen.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal personer
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 2
  • 1
  • 40 (2x20)
  • 457
  • 457
  • 429
  • 420
  • 166
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • Förskola
 • Förskola Solberga, tre avdelningar

  Barnens behov bestämmer

  I det här utförandet har Solberga tre avdelningar med plats för ca 60 barn. Personalutrymmen och kök är placerade i vinkelns yttre hörn. Köket är främst tänkt att fungera som ett mottagnings- och serveringskök. I anslutning till köket finns två gemensamma matrum som är placerade i vinkelns inre hörn. Båda matrummen är utrustade med pentry. I standardutförande avgränsas matrummen med förråd, men vid behov kan vi frigöra ytan i fabriken så att du får ett stort och gemensamt matrum.

  Precis som i sin mindre variant erbjuder detta utförande en stor entré med generösa ytor. Skillnaden är ytterligare en entré i den tredje avdelningen. Samtliga entréer ligger i direkt anslutning till skötrum som är tillgängliga från två håll.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal personer
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 3
  • 1
  • 60 (3x20)
  • 665
  • 665
  • 627
  • 611
  • 166
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
  • Förskola
 • Förskola Solberga, fyra avdelningar

  Störst av alla

  Denna variant av Solberga rymmer ca 80 barn i sina fyra avdelningar. Till ytan är den störst av Flexators standardskolor. Tillagningsköket är betydligt större än i sina mindre varianter eftersom vi har placerat det i en utbyggnad vid vinkelns yttre hörn. Här finns även ett stort och rymligt förråd för t ex köksutrustning och matvagnar. I Solbergas fyra avdelningar har vi låtit allt få mer plats. Samtliga avdelningar har egna matrum med tillhörande pentry. Matrummen i vinkelns inre hörn är avgränsade med förråd, men om du vill kan vi tillverka byggnaden med ett gemensamt matrum i anslutning till köket.

  Mot innergården finns stora och luftiga entréer där vi har utnyttjat ytan maximalt. Skötrummen är placerade vid matrummen och är tillgängliga från respektive matrum och entré. Solbergas fyra avdelningar bjuder in till lika mycket lek som lugn och ro, tack vare den smarta planlösningen.

  Dokument

  Fakta

  • Avdelningar
  • Våningar
  • Antal personer
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Lokalarea
  • Lokalarea/avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 4
  • 1
  • 80 (4x20)
  • 885
  • 885
  • 835
  • 827
  • 166
  • Tillagning
  • Ja
  • Trä
  • Förskola