Dubbelkorridor

 • Dubbelkorridor, 1 plan

  Lika öppet som privat

  Med två korridorer genom hela byggnaden skapar man ett naturligt nervcenter i verksamheten. Samtliga kontorsrum är placerade längs varsin långsida med förråd, fläkt-, kopierings- och mötesrum mellan de båda korridorerna. Längs ena kortsidan finns två besökskontor. Kopieringsrummet har oftast inga dörrar och är därför en utmärkt genväg i vardagen. De allmänna utrymmena och korridorerna är sammankopplade i hela byggnaden på ett lika smart som öppet sätt. Entrén är placerad i anslutning till en välkomnande reception och den ena korridoren. För att komma till matsalen med tillhörande kökspentry tar man bara genvägen förbi  toaletterna. Smart och smidigt på alla sätt, eller hur?

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Matsal
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 14
  • 2
  • 1
  • 1
  • 385
  • 379
  • 358
  • 1
  • 1
  • Skivfasad/Vixen
  • Kontor
 • Dubbelkorridor, 2 plan topp

  Visa lite karaktär

  Plan 1: I det här exemplet har vi placerat en överskjutande toppmodul ovanpå det första planet. Entrén skyddas av toppmodulens balkong och leder in till receptionen. 
  De dubbla korridorerna är omslutna av stora besökskontor med alla gemensamma utrymmen i mitten av byggnaden. Mittendelen innehåller allt från kopierings-/serverrum och konferensrum till kökspentry och toaletter. Den är central för byggnadens båda våningar och bör inte ändras eller flyttas.

  Plan 2, toppmodul: Genom att använda en toppmodul får byggnaden en distinkt och en unik karaktär. Samtidigt är det ett perfekt alternativ för den som inte behöver två hela våningsplan. Toppmodulen får kontoret att sticka ut i mängden och skapar en trevlig balkong över entrén. Vi har placerat matsal, kökspentry och ett stort konferensrum på det övre planet. På så sätt kan man utnyttja utsikten optimalt åt alla håll för både besökare och anställda. Här finns även byggnadens största kontor och alla nödvändiga utrymmen för att visa upp din allra bästa sida. Självklart kan du ha två hela våningsplan om du tycker att det passar bättre.

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Matsal
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 1
  • 12
  • 2
  • 2
  • 409
  • 542
  • 509
  • 1
  • 1
  • Skivfasad/Vixen
  • Kontor
 • Dubbelkorridor, 2 plan

  Dubblad flexibilitet

  Plan 1: Du kanske vill ha många kontorsplatser, men får helt enkelt inte plats i ett enplanskontor på din tomt. Lösningen är självklart att bygga på höjden. Det gör att du kan koncentrera verksamheten med två helt olika planlösningar. 
  I det första planet kan du t ex ha små arbetskontor och några möteskontor. Mellan kontoren finns plats för mötesbänkar för olika typer av möten. Det skapar en känsla av rymd och öppenhet samtidigt som kontoren kan stängas för arbete i lugn och ro. På det här planet finns även ett konferens-/mötesrum och alla nödvändiga utrymmen för att få vardagen att fungera. I det här exemplet finns en alternativ entréplacering längs byggnadens ena långsida.

  Plan 2: En våning upp finner man en öppen planlösning med arbetsstationer längs de båda korridorerna. Genom att placera ett mindre konferensrum, kopieringsrum och ett fläktrum mellan kontoren har vi skapat två mindre avdelningar. Perfekt för att skilja på olika delar i din verksamhet och där varje avdelning samarbetar tätt med varandra. 
  I den andra delen av byggnaden finns ett stort konferensrum och en tilltagen personalmatsal med tillhörande kökspentry. Här har vi även placerat toaletter, städutrymmen och förråd.

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Platser i landskap
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Matsal
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 9
  • 3
  • 28
  • 3
  • 2
  • 387
  • 758
  • 717
  • 1
  • 1
  • Skivfasad/Mien
  • Kontor
 • Dubbelkorridor, 3 plan

  Kontorens konung

  Plan 1: Denna modell har tre våningsplan med lika många planlösningar som kompletterar varandra med olika typer av utrymmen och kontor. Gemensamt för alla våningsplan är de dubbla korridorerna. På det första planet har vi placerat små arbetskontor och några större besökskontor. Längs den ena kortsidan finns huvudentrén samt reception och längs den andra finns en personalentré. Innanför entrén finns fyra omklädningsrum, två till höger och två till vänster. Varje omklädningsrum har ett förrum där man t ex kan ha handfat, spegel samt hand- och hårtork. Omklädningsrummen är utrustade med förvaringsskåp, sittbänkar, toaletter och duschar. Möjligheten att byta om är ett måste om du har industriverksamhet i anslutning till kontoret.

  Plan 2: Med tanke på att markplanet har små arbetskontor kanske det passar bättre med större besökskontor på våningen ovanför. I den här modellen är samtliga besökskontor placerade längs byggnadens långsidor. De två korridorerna ramar in mittensektionen med alla gemensamma utrymmen. Här finns t ex konferens-, kopierings- och teknikrum samt övriga utrymmen som t ex toaletter, förråd och kökspentry.

  Plan 3: För att skapa en bra blandning av alla kontorsutrymmen i verksamheten kan det vara ett bra alternativ att ha öppen planlösning på det tredje planet. Principen är densamma som i de undre planen. 
  Korridorerna omfamnas av en öppen kontorsmiljö med konferens- och fläktrum i mitten. Kopieringsrummet är placerat precis bredvid trappan och fläktrummet ligger mellan korridorerna. På andra sidan trappan finns byggnadens största mötesrum. Genom att placera det längst upp i hörnet skapar man en naturlig mötesplats med utsikt åt två håll. 
  I anslutning ligger allmänna utrymmen som t ex toaletter, kapprum och förråd. Utsikten från den tredje våningen kan även utnyttjas i den stora matsalen. 

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Platser i landskap
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Matsal
  • Omklädningsrum
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 7
  • 16
  • 24
  • 3
  • 3
  • 385
  • 1136
  • 1075
  • 1
  • 4
  • 1
  • Skivfasad/Vixen
  • Kontor