Dubbelkorridor, 2 plan

 • Dubbelkorridor, 2 plan

  Dubblad flexibilitet

  Plan 1: Du kanske vill ha många kontorsplatser, men får helt enkelt inte plats i ett enplanskontor på din tomt. Lösningen är självklart att bygga på höjden. Det gör att du kan koncentrera verksamheten med två helt olika planlösningar. 
  I det första planet kan du t ex ha små arbetskontor och några möteskontor. Mellan kontoren finns plats för mötesbänkar för olika typer av möten. Det skapar en känsla av rymd och öppenhet samtidigt som kontoren kan stängas för arbete i lugn och ro. På det här planet finns även ett konferens-/mötesrum och alla nödvändiga utrymmen för att få vardagen att fungera. I det här exemplet finns en alternativ entréplacering längs byggnadens ena långsida.

  Plan 2: En våning upp finner man en öppen planlösning med arbetsstationer längs de båda korridorerna. Genom att placera ett mindre konferensrum, kopieringsrum och ett fläktrum mellan kontoren har vi skapat två mindre avdelningar. Perfekt för att skilja på olika delar i din verksamhet och där varje avdelning samarbetar tätt med varandra. 
  I den andra delen av byggnaden finns ett stort konferensrum och en tilltagen personalmatsal med tillhörande kökspentry. Här har vi även placerat toaletter, städutrymmen och förråd.

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Platser i landskap
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Matsal
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 9
  • 3
  • 28
  • 3
  • 2
  • 387
  • 758
  • 717
  • 1
  • 1
  • Skivfasad/Mien
  • Kontor