Dubbelkorridor, 3 plan

 • Dubbelkorridor, 3 plan

  Kontorens konung

  Plan 1: Denna modell har tre våningsplan med lika många planlösningar som kompletterar varandra med olika typer av utrymmen och kontor. Gemensamt för alla våningsplan är de dubbla korridorerna. På det första planet har vi placerat små arbetskontor och några större besökskontor. Längs den ena kortsidan finns huvudentrén samt reception och längs den andra finns en personalentré. Innanför entrén finns fyra omklädningsrum, två till höger och två till vänster. Varje omklädningsrum har ett förrum där man t ex kan ha handfat, spegel samt hand- och hårtork. Omklädningsrummen är utrustade med förvaringsskåp, sittbänkar, toaletter och duschar. Möjligheten att byta om är ett måste om du har industriverksamhet i anslutning till kontoret.

  Plan 2: Med tanke på att markplanet har små arbetskontor kanske det passar bättre med större besökskontor på våningen ovanför. I den här modellen är samtliga besökskontor placerade längs byggnadens långsidor. De två korridorerna ramar in mittensektionen med alla gemensamma utrymmen. Här finns t ex konferens-, kopierings- och teknikrum samt övriga utrymmen som t ex toaletter, förråd och kökspentry.

  Plan 3: För att skapa en bra blandning av alla kontorsutrymmen i verksamheten kan det vara ett bra alternativ att ha öppen planlösning på det tredje planet. Principen är densamma som i de undre planen. 
  Korridorerna omfamnas av en öppen kontorsmiljö med konferens- och fläktrum i mitten. Kopieringsrummet är placerat precis bredvid trappan och fläktrummet ligger mellan korridorerna. På andra sidan trappan finns byggnadens största mötesrum. Genom att placera det längst upp i hörnet skapar man en naturlig mötesplats med utsikt åt två håll. 
  I anslutning ligger allmänna utrymmen som t ex toaletter, kapprum och förråd. Utsikten från den tredje våningen kan även utnyttjas i den stora matsalen. 

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Platser i landskap
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Matsal
  • Omklädningsrum
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 7
  • 16
  • 24
  • 3
  • 3
  • 385
  • 1136
  • 1075
  • 1
  • 4
  • 1
  • Skivfasad/Vixen
  • Kontor