Enkelkorridor

 • Enkelkorridor, 1 plan

  Fröet till att växa

  Denna modell bygger på en korridor som sträcker sig över ett våningsplan. Receptionen ligger i direkt anslutning till entrén på ena kortsidan med närhet till toaletter, kapprum och förråd. Konferens-/mötesrummet och personalutrymmet med tillhörande pentry ligger på varsin sida av korridoren. Längs den andra kortsidan har vi placerat två större besökskontor för att visa på flexibiliteten. Precis som våra övriga typhus kan den här byggnaden kompletteras med tillbyggnader om personalstyrkan växer i framtiden.

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 6
  • 2
  • 1
  • 1
  • 271
  • 264
  • 246
  • 1
  • Mien/Skivfasad
  • Kontor
 • Enkelkorridor, 2 plan

  Växla på höjden

  Plan 1: I denna modellen rymmer det första planet viktiga gemensamma ytor medan det övre planet kretsar kring personalens vardag.
  Korridoren i det första planet sträcker sig som en ryggrad mellan de båda entréerna. Den ena är placerad i anslutning till en inbjudande reception och övriga utrymmen som t ex toaletter samt kapprum. Längs korridoren finns bl a ett konferens-/mötesrum och stora besökskontor. Den andra entrén fungerar som en personalingång och är placerad mellan två omklädningsrum. I varje omklädningsrum finns både toalett- och duschutrymmen. 
  Detta är en perfekt lösning för t ex industrier där kontoret blir den naturliga samlingspunkten för alla anställda, oavsett vilket arbete man utför.

  Plan 2: På det övre planet möts du av en helt annan planlösning. Här har vi placerat majoriteten av arbetsplatserna i en öppen miljö mot byggnadens ena kortsida. Den öppna planlösningen bjuder in till samarbete mellan anställda, medan övriga rum skapar möjligheten till lugn och ro bakom stängda dörrar. 
  I den andra änden hittar du ett konferens-/mötesrum, ett rymligt besökskontor och allmänna utrymmen som t ex toaletter, kapprum samt förråd. Den mittersta delen av byggnaden rymmer en stor personalmatsal med tillhörande kökspentry, fläktrum och ytterligare ett arbetsrum.

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Platser i landskap
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Kök
  • Matsal
  • Omklädningsrum
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 1
  • 3
  • 14
  • 1
  • 2
  • 279
  • 528
  • 491
  • Ja
  • 1
  • 2
  • 1
  • Skivfasad/Vixen
  • Kontor
 • Enkelkorridor, 3 plan

  Tre godare ting

  Plan 1: I det här kontoret har vi samlat tre olika planlösningar på lika många våningar. Planlösningarna visar tydligt på flexibiliteten i vårt kontorskoncept. Det första planet har en öppen planlösning med en alternativ entréplacering längs byggnadens ena långsida. 
  Precis innanför entrén blir man välkomnad av en reception och en öppen kontorsmiljö. I hjärtat finns det plats för en öppen mötesbänk för t ex produktionsmöten eller spontana samlingar. På detta plan finns även några större möteskontor, konferensrum och utrymmen som t ex toaletter, förråd, kopieringsrum och teknikrum.

   Plan 2: En trappa eller hisstur upp har vi samlat mindre arbetskontor längs korridoren. Här är det lite lugnare än på våningen under samtidigt som planlösningen bjuder in till samarbete. Dels för närheten mellan kontoren, dels för ett stort mötesrum i andra delen av byggnaden. I anslutning till kontoren finns ett kökspentry och kopieringsrum med tillhörande förråd. Konferensrummet är placerat strax intill trappan och hissen med närhet till toaletter, kapprum samt förråd.

  Plan 3: Längst upp i byggnaden finner du större möteskontor och återigen en helt annan planlösning. Trappan eller hissen leder upp till en tilltagen matsal med tillhörande kökspentry. 
  Kontoren är placerade längs korridoren i den ena delen av byggnaden medan ytterligare ett konferens-/mötesrum finns i den andra, tillsammans med övriga utrymmen. 
  I vissa fall kanske det passar bättre med öppen planlösning på alla våningar, men oftast föredrar man en blandning av olika arbetsmiljöer i verksamheten. Ändringar i planlösningen påverkar ventilation m m och den totala prisbilden.  

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Platser i landskap
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Matsal
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 3
  • 10
  • 12
  • 3
  • 3
  • 273
  • 792
  • 737
  • 1
  • 1
  • Skivfasad/Mien
  • Kontor