Enkelkorridor, 2 Plan

 • Enkelkorridor, 2 plan

  Växla på höjden

  Plan 1: I denna modellen rymmer det första planet viktiga gemensamma ytor medan det övre planet kretsar kring personalens vardag.
  Korridoren i det första planet sträcker sig som en ryggrad mellan de båda entréerna. Den ena är placerad i anslutning till en inbjudande reception och övriga utrymmen som t ex toaletter samt kapprum. Längs korridoren finns bl a ett konferens-/mötesrum och stora besökskontor. Den andra entrén fungerar som en personalingång och är placerad mellan två omklädningsrum. I varje omklädningsrum finns både toalett- och duschutrymmen. 
  Detta är en perfekt lösning för t ex industrier där kontoret blir den naturliga samlingspunkten för alla anställda, oavsett vilket arbete man utför.

  Plan 2: På det övre planet möts du av en helt annan planlösning. Här har vi placerat majoriteten av arbetsplatserna i en öppen miljö mot byggnadens ena kortsida. Den öppna planlösningen bjuder in till samarbete mellan anställda, medan övriga rum skapar möjligheten till lugn och ro bakom stängda dörrar. 
  I den andra änden hittar du ett konferens-/mötesrum, ett rymligt besökskontor och allmänna utrymmen som t ex toaletter, kapprum samt förråd. Den mittersta delen av byggnaden rymmer en stor personalmatsal med tillhörande kökspentry, fläktrum och ytterligare ett arbetsrum.

  Dokument

  Fakta

  • Arbetskontor
  • Besökskontor
  • Platser i landskap
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Byggnadsarea
  • Bruttoarea
  • Bruksarea
  • Kök
  • Matsal
  • Omklädningsrum
  • Reception
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • 1
  • 3
  • 14
  • 1
  • 2
  • 279
  • 528
  • 491
  • Ja
  • 1
  • 2
  • 1
  • Skivfasad/Vixen
  • Kontor