Äldreboende Alvesta

I Alvesta finner man detta äldreboenden som är hämtat från Flexators typhus Solbacka

Boendet har en underbar inglasad vinterträdgård och stora härliga gemensamhetsytor invändigt. Denna byggnad består av ett mittskepp där personal och gemensahetsdelar finns. Lägenheterna ligger avskilt från gemensamhetsrummet på var sida om mittskeppet. 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Antal lgh
  • BOA/lgh
  • Kök
  • Personalrum
  • Dagrum
  • Tvätt
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Allbohus
  • 2015
  • Äldreboendeboende
  • 956 kvm
  • 10 st
  • 41 kvm
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Vattenburna radiatorer
  • Boende
  • VB-2483