Boende Falkenberg

Ett Sannebo med 25 lägenheter i två plan. Byggaden uppfyller självklart samtliga BBR-krav. Tack vare att denna byggnad är så detaljplanerad kunde en snabb beslutsprocess bli en snabb byggnation.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • BTA
  • Antal våningar
  • Antal lgh
  • Kök
  • Fasad
  • Ventilation
  • ID-nr
  • Falkenbergs kommun
  • 2016
  • Boende
  • 746
  • 2 st
  • 25 st
  • Ja
  • Cementfiberskiva
  • FTX
  • BO-2448