Boende Tyresö

Gruppboende i Tyresö med 6 lägenheter. Byggnaden smälter väl in i omgivande miljö.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Antal lgh:
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Värmesystem
  • Tyresö kommun
  • 2007
  • Gruppboende
  • 444 kvm
  • 6 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Vattenburna radiatorer