Dialysmottagning Jönköping

Flexator har haft nöjet att få leverera denna unika självdialysbyggnad till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 

Projekteringen gjordes med 3d-teknik på grund av byggnadens komplexitet. 

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA/BTA
  • Antal våningar
  • Antal kontor
  • Personalrum
  • Väntrum
  • Dialysplatser
  • Träningsrum
  • Fasad
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Landstingsfastigheter Jönköping
  • 2011
  • 509 kvm
  • 1 st
  • 2 st
  • 1 st
  • 1 st
  • 12 st
  • 2 st
  • Träpanel
  • Övrigt
  • Vb 2425