Förskola Amaranten 

En påkostad förskola med stort fokus på materialval. 

Tegelfasaden med snygga ekdörrar gör att man känner kvaliten och designen från långt håll.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • SISAB
  • 2007
  • 812 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Servering
  • Ja
  • Tegel
  • FTX
  • Förskola