Förskola Ankaret 

Förskolan Ankaret byggdes i Malmö på ett femårigt tillfälligt bygglov.

När behovet ändrades och bygglovstiden hade gått ut så flyttades förskolan till en annan kommun.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Malmö Stadsfastigheter
  • 2005
  • 645 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Servering
  • Ja
  • Trä/skivfasad
  • FTX
  • Förskola