Förskola Bjuv

I två omgångar har vi byggt denna förskola till Bjuv.

Man började med tre avdelningar för att under 2015 bygga till med ytterligare två avdelningar. 
Förskolan är i grunden förskola Anneberg som är vår mest sålda förskola.

  • Beställare
  • Beställare
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Bjuvs kommun
  • 2015
  • kvm
  • kvm
  • 5 st
  • 20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3293