Förskola Blomsterängen

I samhället Tenhult vann Flexator en offentlig upphandling om att få bygga en treavdelnings förskola med ett tillagningskök. Denna förskola ligger i direkt anslutning till en annan förskola som vi hade förmånen att bygga för några år sedan.

Förskola Blomsterängen

  • BYA
  • BRA
  • LOA
  • Antal barn
  • Avdelningar
  • Arbetskontor
  • Våningar
  • Kök
  • Fasad
  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • 637
  • 609
  • 579
  • 20x3
  • 3
  • 2
  • 1
  • Tillagningskök
  • Trä
  • Jönköpings kommun
  • 2017
  • Förskola
  • BA-3338