Förskola Bollstanäs

En trevlig förskola i vinkel. Vinkeln bidrar till att man får en bra uppsikt över innergården och även de andra avdelningarna då de har utomhusaktiviteter.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per klassrum
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Upplands Väsby kommun
  • 2006
  • 703 kvm
  • 4 st
  • 20 st
  • Servering
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola