Förskola Boställsgatan 

Som ett komplement till en befintlig skola byggde Flexator åt TROTAB ett par klassrum som även används för förskoleverksamhet. 

Närheten till befintliga skolan gör att man kan anpassa verksamheten efter det behov som finns.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • TROTAB
  • 2008
  • 247 kvm
  • 2 st
  • 20 st
  • Pentry
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-2958