Förskola Boxholm 

I Boxholm fick vi förmånen att bygga till en befintlig förskola med ytterligare ett par avdelningar.

Lösningen blev en förskola Anneberg med en förbindelsegång till den befintliga delen. Förskolan är den klassiska modellen Anneberg som är en av Flexators mest sålda förskolor

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Boxholms kommun
  • 2012
  • 321 kvm
  • 2 st
  • 20 st
  • Servering
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3148