Förskola Dockan Malmö

En tillfällig förskola behöver inte se tillfällig ut, här ser ni ett bra exempel på det.

I västra hamnen i Malmö behövdes en förskola för att täcka upp ett stort behov av förskoleplatser. Denna förskola med sex stycken avdelningar blev då lösningen. Planlösningen bygger på förskola Anneberg.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Dockan Exploatering AB
  • 2013
  • 1000 kvm
  • 1000 kvm
  • 6 st
  • 20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3210