Förskola Dr Allardsgata

Denna förskola kom snabbt på plats för att täcka upp ett behov.

Behovet var dock tillfälligt, så redan tidigt planerade man för att flytta förskolan till en annan stadsdel. Detta är en av fördelarna med modulbyggnation.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • Byggnadsarea
  • Antal avd
  • Barn per avd
  • Kök
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Göteborgs Stad
  • 2006
  • 514 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola