Förskola Ekängen

Förskola Ekängen byggdes i två etapper. 

Modellen är förskola Lekeryd med en kundunik köks- och personaldel. Den första etappen byggdes 2011 för att sedan byggas till redan 2012. 
Genom att förskjuta huskropparna har man fått ett spännande hus som smälter in bra i omgivande miljöer.

 

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Örebro kommun
  • 2011/2012
  • 610 + 633 kvm
  • 8 st
  • 20 st
  • Tillagning
  • Ja
  • FTX
  • Ba-3092/3147