Förskola Ekeby Almby

Några mil utanför Örebro ligger Ekeby Almby. Under några år byggdes många nya bostadshus i området.

När ett område exploateras så är det inte ovanligt att många barnfamiljer etablerar sig där och då kommer snabbt behovet av förskolor och skolor. I detta fallet blev lösningen en förskola i ett och två plan.

  • Beställare
  • Byggår
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Örebro kommun
  • 2006
  • 6 st
  • 20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä/puts
  • FTX
  • Förskola