Förskola Ekerö 

Denna yteffektiva förskola med sex avdelningar i ett plan finner vi på Ekerö. 

Avdelningarna är något mindre än traditionella avdelningar, men detta kompenseras upp med en större gemensam matsal i mitten av byggnaden. Det finns ett generöst tillagningskök intill den centrala matsalen.

  • Beställare
  • Byggår
  • BYA
  • BTA
  • LOA
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • Sanduddens skolfastigheter AB
  • 2014
  • 1020 km
  • 938 kvm
  • 748 kvm
  • 6 st
  • 15-20 st
  • Ja
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola
  • Ba-3234