Förskola Ekholmsvägen

En ljus och fin förskola i tre avdelningar. Entréerna är placerade så att man överblickar lekplatsen.

  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadsarea
  • Antal avdelningar
  • Barn per avd
  • Kök
  • Personalrum
  • Fasad
  • Ventilation
  • Byggnadstyp
  • Akelius Lägenhets AB
  • 2006
  • 439 kvm
  • 3 st
  • 20 st
  • Mottagning
  • Ja
  • Trä
  • FTX
  • Förskola