Förskola Fagersta

En klassiks förskola Anneberg med tre avdelningar.

En klassisks förskola Anneberg med 3 avdelningar.
Läs mer om denna produkt här.

  • BYA
  • BRA
  • LOA
  • Avdelningar
  • Konferensrum
  • Våningar
  • Antal personer
  • Kök
  • Fasad
  • Beställare
  • Byggår
  • Byggnadstyp
  • ID-nr
  • 523,4 kvm
  • 500,7 kvm
  • 485 kvm
  • 3
  • 1
  • 1
  • 60
  • Mottagning
  • Trä
  • Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
  • 2014
  • Förskola
  • BA-3274